Itsenäisyydenaukio 2
PL 22, 20801 Turku
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Faksi: (02) 251 1820
Email: tyosuojelu.lounais(at)avi.fi

Malli pienyritysten työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta

  

Pienyritysten työsuojelun toimintaohjelman laatimismalli on valmisteltu Turun ja Porin työsuojelupiirin (nykyinen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue) ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä.

Työsuojelun toimintaohjelma tehdään työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.

Toimintaohjelmamalli perustuu riskin arviointiin, jossa työpaikan edustajat tunnistavat ja arvioivat työympäristöään, käyttäen liitteen 1 lomaketta yritykselle soveltuvin osin. Arvioinnin pohjalta laaditaan liitettä 2 käyttäen kehittämisohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Riskien arviointi ja kehittämisohjelman laatiminen voi olla myös osa yrityksen toiminnan laadun hallintaa. Liitteet toimintaohjelmaksi kokoava kirjallinen osuus laaditaan yrityskohtaisesti mallin tekstiosaa suoraan hyödyntäen tai pohjana käyttäen.

Työsuojeluvaltuutettu ei ole lakisääteinen alle 10 työntekijän yrityksissä. Toimintaohjelma tulisi päivittää vuosittain.

Lisäohjeita saa puhelimitse

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, puh. 0295 018 000
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:ltä, puh. (02) 2757 100, www.v-syrittajat.fi


Toimintaohjelma pdf-muotoisena (357 kt) tästä.

Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton sähköasennusalalle muokkaama työsuojelun toimintaohjelma (Word-muodossa):


Viimeksi päivitetty: 11.11.2013
Tuotanto: Wysiwyg Oy