Itsenäisyydenaukio 2
PL 22, 20801 Turku
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Faksi: (02) 251 1820
Email: tyosuojelu.lounais(at)avi.fi

Toistotyö

Tavoitteet työpaikoilla v. 2011

Toistotyöhön liittyvä haitallinen kuormitus tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla.

Tavoitetilan mukaiset työpaikkojen olosuhteet

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

Työhön ja työympäristöön liittyvät toistotyön vaarat ja haitat on tunnistettu, selvitetty ja niiden terveydellinen merkitys arvioitu riittävän kattavasti, järjestelmällisesti ja todennettavasti.

Toimenpiteiden toteutus

Toistotyön vaarat ja haitat on poistettu. Mikäli kaikkia ei voida poistaa, jäljelle jäävien vaarojen hallinnassa tarvittavat toimenpiteet (esim. tauotus ja työnkierto) on toteutettu.
Työntekijöillä on valmiudet noudattaa työnantajan ohjeistamia työtapaan ja työvälineiden käyttöön kohdistuvia menettelytapoja toistotyön haittojen ehkäisemiseksi.

Tarkkailu ja seuranta

Työpaikalla on järjestelmällinen toistotyön ja työympäristön tarkkailu ja seuranta. Epäiltyjen työperäisten sairauksien syyt selvitetään.

Tukiaineistoa

Toistotyön arviointiperusteet (pdf-tiedosto 149 kt)

Toistotyön vaarojen selvittäminen (pdf-tiedosto 24 kt)


Viimeksi päivitetty: 21.01.2011
Tuotanto: Wysiwyg Oy