Työnopastus ja perehdyttäminen

Työnopastus ja perehdyttäminen

Työmaalla tapahtuvan perehdyttämisen (mm. työmaahan perehdyttäminen) ohella suunnitellaan ja järjestetään myös yritystasoinen perehdyttäminen ja työnopastus.

Perehdyttäminen tarkoittaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä sekä vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Se on luonteeltaan yleisempää ja esittelee yleisiä toimintamalleja, työnopastuksessa käsitellään enemmän varsinaista tehtävää ja sen fyysistä suorittamista.

Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea tekeminen ja koneiden oikeat käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset toimintatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö. Työnopastuksen yhteydessä käydään läpi myös työohjeet.

Annettu perehdyttäminen ja työnopastus dokumentoidaan perehdyttämislomakkeilla tai osanottajaluettelolla. Yrityskohtaisesti dokumentit säilytetään yrityksen turvallisuuskansiossa. Työmaakohtaisesti annettu perehdyttäminen dokumentoidaan yleensä työmaan turvallisuuskansioon, joissain tapauksissa nämä tiedot on syytä siitä siirtää myös yrityksen turvallisuuskansioon.

Perehdytyksen koontilomake; Henkilön perehdytystiedot
Perehdytys, Työmaahan perehdytystilaisuus
Perehdytys, Työmaahan perehdyttäminen
Perehdytys, Työmenetelmä
Perehdytys, Työvälineen käyttö
Perehdytys, Materiaalin tai aineen käsittely


Viimeksi päivitetty: 16.08.2006
Tuotanto: Wysiwyg Oy