På svenska

Palautetta tästä sivusta

Lisää tietoa Kirjallisuutta:
  • Toisto -menetelmän kehittäminen. Väline työsuojeluvalvonnan käyttöön. Työsuojelujulkaisuja 79. Sosiaali- ja terveysministeriö.2004
    Raportti pdf-tiedostona

Toistotyö

Toistotyö

Toistotyössä kestoltaan lyhyet ja samanlaiset työvaiheet toistuvat tavan takaa. Lisäksi työvaiheet muistuttavat toisiaan kestoltaan, voimankäytöltään ja työliikkeiltään. Tämän kaltainen työ voi aiheuttaa rasitusvammoja, erityisesti jos työhön liittyy voiman käyttöä tai hankalia asentoja.

Toistotyön kuormittavuutta tutkittaessa on havaittu tekijöitä, jotka lisäävät kuormitusta. Tiedon avulla on laadittu suosituksia toistotyön kuormituksen vähentämiseksi (ks. kuva).

Kuva
Toistotyön kuormittavuuteen liittyvät tekijät.

Säädökset

Työturvallisuuslain (738/2002) 24 §:n 1 momentin kohta 4 mukaan toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta tulisi välttää tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen. Työnantajan tulee tunnistaa toistotyöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Tarvittaessa on käytettävä toistotyön vaarojen ja haittojen selvittämisessä ulkopuolisia asiantuntijoita kuten työterveyshuoltoa. Työnantajan tulee suunnitella torjuntatoimenpiteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi työntekijän opastukseen, työpisteen käyttöominaisuuksiin, työasentoihin, työliikkeisiin ja työvälineisiin sekä työjärjestelyihin.

Toistotyön haittojen ehkäisy

Toistotyön aiheuttamat haitat tulisi ehkäistä jo enalta tutkimalla työhön liittyvät kuormitustekijät ja parantamalla työolosuhteita.

Yläraajavaivojen syntymistä voidaan ehkäistä työpisteen hyvällä suunnittelulla tai muutostöillä sekä tarkoituksenmukaisilla työvälineillä ja työntekijän opastamisella. Lisäksi työjärjestelyiden (esim. työkierto) ja tauotuksen avulla voidaan vähentää työkuormitusta.

    Ensi sijaisia toimenpiteitä toistotyön haittojen ilmetessä ovat:
  • työliikkeiden taajuuden vähentäminen
  • kokonaisaltistumisajan lyhentäminen
  • suuren voimankäytön vähentäminen
  • ääriasentojen ja työn staattisuuden vähentäminen


Viimeksi päivitetty: 08.11.2013
Tuotanto: Wysiwyg Oy