Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat

Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat lähivuosina, koska EU:ssa on tullut voimaan uusi kemikaaleja koskeva asetus.
Vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä. Pitkien siirtymäaikojen vuoksi usean vuoden ajan käytössä on sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä.
Vanhoja varoitusmerkkejä saa kuitenkin kemikaalista riippuen olla markkinoilla olevissa tuotteissa vuoteen 2017 asti.

Terveyshaitta
Kemikaalit, jotka aiheuttavat iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta.
Väistyvä merkki
Syövyttävä
Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa, aiheuttavat vakavia silmävaurioita tai syövyttävät metalleja.
 
Syttyvä
Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet.
 
Ympäristövaarat
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit.
 
Krooninen terveyshaitta
Kemikaalit, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää, perimävaurioita ja hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaurioita. Käsittää myös kemikaalit, jotka aiheuttavat hengitettynä allergiaa, myrkkyvaikutuksia tietyissä kohde-elimissä tai aspiraatiovaaran.
 
Hapettava
Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen.
 
Välitön myrkyllisyys
Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä suun tai ihon kautta ja/tai hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla välittömästi tappavia.
 
Paineen alaiset kaasut
Kaasut, joita säilytetään astiassa paineen alaisena (vähintään 2 baria).
Ei korvattavaa merkkiä. 
Räjähde
Räjähtävät kemikaalit ja esineet.
 


Viimeksi päivitetty: 13.12.2013
Tuotanto: Wysiwyg Oy