Puhelinneuvonta

Numerossa 0295 016 620

Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta toimii maanantaista perjantaihin klo 8:00 - 16:15. Puhelu maksaa lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran. Maksut määräytyvät soittajan liittymäsopimuksen hinnaston mukaan.

Huom! Poikkeuksia puhelinneuvonnan aukioloajoissa:

 • Keskiviikkona 29.3.2017 työsuhdeneuvonta on auki klo 9-15, työhyvinvointipäivystys on auki klo 8-12 ja rakennusalan päivystys on auki klo 8-12.
 • Torstaina 30.3.2017 työhyvinvointipäivystys on auki klo 10-16:15.

Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin:

Työsuhdeneuvonta

 • Neuvoo työsopimuksiin, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä
 • Tietoa työsuhdelainsäädännöstä ja keskeisistä työehtosopimuksista saat myös oman työmarkkinajärjestösi henkilöstöltä
 • Työsuhdeasian valvontapyyntö -lomake (pdf): suomi, ruotsi, englanti

Työympäristöneuvonta

 • Neuvoo työpaikan työolosuhteiden parantamisessa ja työpaikan oman työsuojelutoiminnan kehittämisessä
 • Neuvoo työtilojen ja työmenetelmien sekä koneiden ja laitteiden turvallisuudessa
 • Ilmoitukset muun kuin rakennusalan työtapaturmista

Rakennusalan päivystys

 • Neuvoo rakennusalan työpaikkojen työolosuhteiden parantamisessa ja työsuojelutoiminnan kehittämisessä
 • Neuvoo työympäristön ja työmenetelmien turvallisuudessa
 • Ilmoitukset rakennusalan työtapaturmista

Työhyvinvointipäivystys

 • Vastaa työhyvinvointia (muun muassa psykososiaalista kuormitusta, häirintää ja epäasiallista kohtelua ja työsyrjintää) koskeviin kysymyksiin


Asioidaksesi kirjeitse, sähköpostitse tai muuten sinun tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot