Tulos- ja runkosopimukset

Runkosuunnitelma 2016–2019

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteet runkosuunnitelmalla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2016-2019 (pdf-tiedosto)

Työympäristöanalyysi 2016–2019

STM:n työsuojeluosasto on yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa laatinut valtakunnallisen työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysin, jota ministeriö hyödyntää määritellessään runkosuunnitelmaa 2016–2019 varten yleisellä tasolla kantansa valvottaviin asioihin ja valvonnan kohdentamiseen.

Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi runkokaudelle 2016–2019 (pdf-tiedosto)

Tulostavoitteet vuosille 2016–2019 ja tarkennetut tulostavoitteet vuodelle 2016

STM ja työsuojelun vastuualueet ovat sopineet näissä tulossopimuksissa vuosille 2016–2019 ja vuodelle 2016 asetetuista tulostavoitteista ja resursseista. Asiakirjat pdf-tiedostoina:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennettu tulostavoite vuodelle 2016

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennettu tulostavoite vuodelle 2016

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennettu tulostavoite vuodelle 2016

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennettu tulostavoite vuodelle 2016

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennettu tulostavoite vuodelle 2016

Tulossopimukset 2017

STM:n ja työsuojelun vastuualueiden vuosittaisissa tulossopimuksissa tarkennetaan runkosopimuksen tavoitteiden toteuttamista. Vuoden 2017 tulossopimukset pdf-tiedostoina:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Itä-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Lounais-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Tulossopimus 2017

Runkosuunnitelma 2012–2015

STM määrittelee työsuojelun vastuualueiden toiminnan tavoitteet runkosuunnitelmalla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2012-2015 (pdf-tiedosto)

Runkosopimukset 2012–2015 ja tulossopimukset 2015

STM ja työsuojelun vastuualueeet ovat tehneet runkosopimukset vuosiksi 2012–2015. Niissä on määritelty toiminnan tavoitteet vastuualueittain. Vuosittaisissa tulossopimuksissa tarkennetaan runkosopimuksen tavoitteiden toteuttamista.

Runkosopimukset 2012–2015 ja tulossopimukset 2015 (pdf-tiedostoja):

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Itä-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Lounais-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Runkosopimus 2012-2015 Tulossopimus 2015

Toimintakertomuskannanotto 2015

STM on toimintakertomuskannanotossaan arvioinut työsuojelun vastuualueiden toimintaa toimintavuoden 2015 sekä runkosopimuskauden 2012–2015 osalta.

Toimintakertomuskannaotto 2015 (pdf-tiedosto)