Työpaikkatiedotteet

Työsuojeluhallinnon työpaikkatiedotteilla viestitään sidosryhmille ja työpaikoille lainsäädännön, tarkastuskäytäntöjen ja hallinnon linjausten muutoksista, uudistuksista tms. Tälle sivulle kootut tiedotteet ovat tarkastajien, työpaikkojen ja sidosryhmien käytettävissä.

Tyosuojelu.fin uudistuttua lokakuussa 2015 eivät vanhemmissa tiedotteissa olevat linkit verkkopalveluun välttämättä enää toimi.
 

Työntekijöiden lähettämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 1.9.2017 alkaen
Työpaikkatiedote 3/2017

Työnantajan selvitysvelvollisuus TE-toimistolle ulkomaisesta työvoimasta
Työpaikkatiedote 2/2017

Rakennuttajan velvollisuudet rakennustyömaalla
Työpaikkatiedote 1/2017

Rakentamisessa käytettävät kemikaalit voivat aiheuttaa vakavan terveysvaaran
Työpaikkatiedote 3/2016

Vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaa sekä vuokra- että käyttäjäyritys
Työpaikkatiedote 2/2016

Uusi panostajalaki voimaan 1.9.2016
Työpaikkatiedote 1/2016

Ulkomaalaisten oikeus ansiotyöhön määräytyy kansalaisuuden mukaan
Työpaikkatiedote 3/2015

Hakkuut myrskytuhometsissä
Työpaikkatiedote 6/2012 (Päivitetty 2.10.2015)

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa
Työpaikkatiedote 1/2015

Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on ilmoitettava
Työpaikkatiedote 4/2012 (Päivitetty 21.4.2015)

Lumenpudotus tulee tehdä oikein
Työpaikkatiedote 1/2012 (Päivitetty 12.2.2015)

Hakkuut myrskytuhometsissä
Työpaikkatiedote 6/2012 (Päivitetty 14.10.2014)

Tilaajavastuulaki ja ulkopuolisen työvoiman käyttö
Työpaikkatiedote 11/2008 (Päivitetty 31.7.2014)

Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Työpaikkatiedote 3/2012 (päivitetty 13.5.2014)

Nosturilla nostaminen on vaarallista työtä
Työpaikkatiedote 2/2014 (Päivitetty 17.2.2014)

Määräaikaiselle työsuhteelle tulee olla peruste
Työpaikkatiedote 1/2014 (Päivitetty 8.1.2014)

Työaikojen haitallinen kuormitus on selvitettävä
Työpaikkatiedote 2/2013

Väkivallan uhan torjunta on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohtamista
Työpaikkatiedote 1/2013

Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminta tiivistyy
Työpaikkatiedote 5/2012

Kertarakentajan tulee huolehtia työturvallisuudesta
Työpaikkatiedote 2/2012

Ensiapuvalmius työpaikoilla
Työpaikkatiedote 6/2010

Varoitusvaatetus ehkäisee pimeällä työtapaturmia
Työpaikkatiedote 2/2011

Turvallisuusjohtaminen
Työpaikkatiedote 5/2010

Työterveyshuolto on järjestettävä kaikilla työpaikoilla
Työpaikkatiedote 1/2011

Kemikaaliriskejä tarkastetaan huonekaluteollisuudessa
Työpaikkatiedote 2/2010

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla
Työpaikkatiedote 4/2010

Väkivallan uhka työssä
Työpaikkatiedote 3/2010

Toimi oikein työsuhdeasioissa
Työpaikkatiedote 12/2008