Sote-toimialat

YKSOTE-kuormitus 2017-18 -haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla on työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvonta- ja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

YKSOTE-kuormitus
2017-18

Haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä
sote-työpaikoilla

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on varmistaa, että alan työnantajat tunnistavat haitallisen työkuormituksen ja ennaltaehkäisevät sen syntymisen sekä noudattavat työnantajavelvoitteitaan mm. työsuhteen ehtojen osalta. Hankkeella pyritään myös edistämään kodeissa tehtävän hoiva- ja hoitotyön työsuojelua sekä kehittämään työsuojelun valvontakäytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysala on väestön ikääntyessä voimakkaassa kasvussa. Palvelurakenteen muuttuminen ja uusien yritysten kasvava määrä ovat lisänneet tarvetta varmistaa, että alan työnantajat huolehtivat työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Asiakkaiden kodeissa tapahtuvan hoitotyön lisääntyessä valvonnalla halutaan varmistaa myös se, että työnantajat tunnistavat kotipalvelutyöstä aiheutuvan kuormituksen erityispiirteet ja ehkäisevät kotipalvelutyöntekijöiden kuormittumista oikein kohdennetuin toimin.

Valvonnan kohdentaminen ja hanketarkastukset

Hankevalvonnan kohteena ovat kaikki yksityiset terveyspalveluiden, sosiaalihuollon laitospalveluiden ja sosiaalihuollon avopalveluiden työnantajat. Valvonta kohdistetaan erityisesti yksityisiin lääkäriasemiin, hoitolaitoksiin ja palveluasumiseen sekä kotipalveluihin ja päivähoitoon. Huomiota kiinnitetään varsinkin haitallisen työkuormituksen ehkäisemiseen.

Valvonnan perustoimenpide on työpaikalla tehtävä työsuojelutarkastus, jota ohjaavat työsuojeluhallinnon valvontaohjeet sekä työsuojeluviranomaisen valvomat lait ja asetukset. Sosiaali- ja terveystoimialojen valvontahankkeen tarkastuksien pohjana toimii yhtenevä asialista, johon on koottu tarkastuksilla käsiteltävät asiakokonaisuudet. Työsuojelutarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen tarkastuskertomus, joka toimitetaan sekä työnantajan että työntekijöiden edustajille.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Hankeryhmässä on edustus kaikilta työsuojelun vastuualueilta. Hankkeen edetessä siihen liittyvät tiedotteet, raportit ja muu aineisto kootaan tälle verkkosivulle. Lisätietoja: hankekoordinaattori Marja Tereska, p. 029 501 8188, marja.tereska@avi.fi.

Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf)

Tietoa tueksi työpaikoille

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu

Työsuojeluhallinnon oppaat

Viestintä

Viestintäsuunnitelma (pdf)
Ydinviestit (pdf)

Tiedote 8.9.2017: Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Verkkouutinen 24.3.2017: Sosiaali- ja terveysalan työsuojelun valvontahanke kiinnosti Sairaanhoitajapäivillä

Verkkouutinen 22.3.2017: Haitallinen kuormitus hallintaan Sairaanhoitajapäivillä

Tiedote 21.3.2017: Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tehostettua työsuojeluvalvontaa

 

Seminaari 24.10. Muutostilanteiden johtaminen sosiaali- ja terveyshuoltoalan työssä

LSAVIn työsuojelun vastuualue ja Työterveyslaitos järjesti Turussa 24.10.2017 seminaarin, jossa tuettiin muutostilanteiden johtamista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä.

Ohjelma

Huomio työsuojelun johtajamiseen
- johtaja Riitta Sulameri, LSAVI työsuojelun vastuualue

Mitä palvelurakenteen muutos merkitsee sote-palveluita tuottaville yrityksille?
- muutosjohtaja Antti Parpo, Varsinais-Suomen sote-uudistus

Mitä esimies tarvitsee muutostilanteiden hyvään johtamiseen?
- asiantuntijat Elisa Valtanen ja Nina Olin, Työterveyslaitos