Yhteiset työpaikat

Yhteiset työpaikat – tutkimus-, valvonta- ja viestintähanke 2016–2019

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, tällöin työn suorittajien työturvallisuuden hallinta ja toimintojen yhteensovittaminen on normaalia vaativampaa. Kun työpaikka on yhteinen, siitä seuraa työnantajille ja itsenäisille työn suorittajille omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa.

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää yhteiset työpaikat -käsite ja tunnistaa yhteisiin työpaikkoihin liittyviä erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi työsuojelun vastuut, eri toimijoiden roolit ja keskinäiset suhteet sekä tiedon kulku. Karkeasti määriteltynä yhteisestä työpaikasta on kyse silloin, kun töiden vaarat ovat yhteiset ja joku työnantajista on sellaisessa asemassa, että käyttää pääasiallista määräysvaltaa työntekopaikalla.

Hanke sisältää työsuojelun valvontaa, tutkimusta ja viestintää.

Hankkeessa rakennetaan ja arvioidaan valvontaotteita eri toimialojen yhteisille työpaikoille. Hankkeen valvonta keskittyi vuonna 2016 teollisuuden kunnossapitotyömaihin. Vuonna 2017 teollisuuden kunnossapitotyömaiden valvonta jatkuu ja lisäksi valvotaan teollisuusrakentamista. Hanke laajenee jatkossa toimialoille, joilla yhteisen työpaikan käsite ei ole tuttu.

Hankkeessa ovat mukana kaikki aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet. Hanketta koordinoi Pohjois-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue.

Lue lisää:
Hankesuunnitelma
Hankkeen esittelydiat

Tutkimus

Tutkimusraportin esittely

Viestintä

Tiedote 15.2.2017: Yhteisten työpaikkojen työsuojelu toimii isoilla työpaikoilla