Työsuojelunäyttely

Tampereella toimiva työsuojelunäyttely opastaa ja neuvoo, kuinka työ voisi olla terveempää ja turvallisempaa. Näyttely tarjoaa palveluitaan koko Suomen kattavasti. Vierailu ja opastus on näyttelyvieraille maksuton.

Työsuojelunäyttely tukee osaltaan työsuojeluhallinnon tavoitteita ylläpitää ja edistää työntekijän terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä painopisteitä ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen, henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä tapaturmien torjunta.

Näyttely rakentuu osastoista, joissa on esillä eri alojen työsuojeluratkaisuja ja hyviä käytäntöjä. Kuvatauluin esitellään esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautitilastoja, työsuojelulainsäädäntöä, työsuojelun viranomaistoimintaa ja henkistä kuormittumista työssä.

Vieras voi halutessaan saada opastusta henkilösuojainten käytössä.

Työsuojelunäyttely suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä AVIn työsuojelun vastuualueiden ja STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston sisältöasiantuntijoiden kanssa näyttelyosastot messuille ja muihin tapahtumiin.

Vuonna 2016 työsuojelunäyttelyssä vieraili yhteensä noin 4 000 henkeä. Valtaosa vierailevista ryhmistä tuli ammattiin valmistavista koululuista ja kurssikeskuksista. Myös Työterveyslaitoksen kurssilaiset eri puolelta Suomea käyttivät aktiivisesti Työsuojelunäyttelyn palveluita.  

Näyttely on avoinna arkisin virka-aikana. Ryhmiä pyydetään sopimaan vierailusta ennakkoon.

Unto Kärkkäinen ja Ari Helenius

Pitkäaikainen näyttelynhoitaja Unto Kärkkäinen (vas.) jäi vuoden 2016 lopussa eläkkeelle. Näyttelytoiminnasta vastaa näyttelymestari Ari Helenius.


Yhteydenotot
Esittelystä ryhmille on sovittava ennakkoon. Varaukset numerosta 0295 018 639 tai yhteydenottopyyntö sähköpostilla osoitteeseen tyosuojelu.nayttely@avi.fi.


Henkilökunta
Näyttelymestari Ari Helenius
puh. 0295 018 639 tai vaihde 0295 018 450
sähköposti: ari.helenius@avi.fi

Osoite
Työsuojelunäyttely
Uimalankatu 1
PL 272
33101 Tampere