Yhteystiedot

Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 neuvoo ja ohjeistaa työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Puhelinneuvonta-sivulla.

Asioidaksesi kirjeitse, sähköpostitse tai muuten sinun tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Viestintä

Tiedotusvälineiden yhteydenotot:
Työsuojelun vastuualueiden valtakunnallinen viestintä
Mediapalvelunumero 0295 018 546, sähköposti tyosuojelu.viestinta@avi.fi

Työsuojelunäyttely

Puhelinvaihde 0295 018 450, sähköposti tyosuojelu.nayttely@avi.fi

Lisätietoa työsuojelunäyttelystä

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto

Työsuojeluosaston yhteystiedot ovat sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelussa.