Osa-aikaeläke

Ikääntynyt työntekijä tai yrittäjä voi vähentää työmääränsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osa-aikaeläkkeen.

Osa-aikaeläke edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Työnantajalla ei ole velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen.

Osa-aikaeläkkeen saamisehdot eroavat jonkin verran yksityisillä ja julkisilla aloilla. Myös maatalousyrittäjien ja merimiesten osa-aikaeläkkeissä on erityispiirteitä.

Lisää tietoa osa-aikaeläkkeestä Työeläke.fi-verkkopalvelusta.