Aktuellt inom arbetarskyddet

Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016

Arbetarskyddsmyndigheten genomförde mer än 28 000 arbetarskyddsinspektioner ifjol.

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Inom byggbranschen statistikförs två gånger mer olycksfall i arbetet än inom andra industribranscher. Olycksfallen i arbetet är ett stort problem och en stor utmaning.