Aktuellt inom arbetarskyddet

Skyldighet att anmäla utstationering av arbetstagare träder i kraft 1.9.2017

Det utstationerande företagets skyldighet att anmäla utstationering av arbetstagare i Finland träder i kraft 1.9.2017.

Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016

Arbetarskyddsmyndigheten genomförde mer än 28 000 arbetarskyddsinspektioner ifjol.