Aktuellt inom arbetarskyddet

Jordgubbsplockare har också rätt till företagshälsovård

På bärplockning ska åtminstone tillämpas det kollektivavtal som är bindande för branschen och arbetslagstiftningen.

Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb

Bra introduktion och klara spelregler garanterar ett lyckat sommarjobb.