Aktuellt inom arbetarskyddet

Skyldighet att anmäla utstationering av arbetstagare träder i kraft förts på hösten

Det utstationerande företagets skyldighet att anmäla utstationering av arbetstagare i Finland träder i kraft förts på hösten 2017.

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Inom byggbranschen statistikförs två gånger mer olycksfall i arbetet än inom andra industribranscher. Olycksfallen i arbetet är ett stort problem och en stor utmaning.