Tillbaka till föregående sida

Är tobaksrökning tillåten på arbetsplatsen?

Är tobaksrökning tillåten på arbetsplatsen?

Arbetsmiljö

Arbetstagare får inte exponeras för tobaksrök, eftersom det har konstaterats medföra risk för cancer. I gemensamma arbetsutrymmen får tobaksrökning inte förekomma. På en arbetsplats kan platser för tobaksrökning iordningställas, men tobaksröken får inte sprida sig till arbetslokalerna. Tobaksrökning kan av arbetsgivaren även annars begränsas på arbetsplatsen och under arbetstid.

25.9.2015
Dela denna sida