Tillbaka till föregående sida

Arbetsgivaren kan kontakta Migrationsverket per telefon för att säkerställa att asylsökande har rätt att arbeta

Arbetsgivaren kan kontakta Migrationsverket per telefon för att säkerställa att asylsökande har rätt att arbeta

21.10.2016

När en arbetsgivare önskar anställa en asylsökande, ska han eller hon i första hand ta reda på om personen har rätt att arbeta genom att fråga personen själv om detta. Personen har med säkerhet rätt att arbeta om det har gått minst ett halvt år sedan han eller hon har lämnat in sin asylansökan, om beslutet inte redan har vunnit laga kraft.T  

När det gäller personer som har vistats en kort tid i landet lönar det sig för arbetsgivaren att förvissa sig om rätten att arbeta hos Migrationsverket.

En arbetsgivare som vill sysselsätta en asylsökande som vistas i Finland kan i fortsättningen ringa Migrationsverket för att kontrollera om personen har rätt att förvärvsarbeta:

Migrationsverkets telefonnummer 0295 433 155 betjänar arbetsgivare från måndag till fredag kl. 9–12. När arbetsgivaren ringer ska han eller hon veta vad arbetstagaren heter och känna till asylsökandes kundnummer hos Migrationsverket.  Telefonnumret är avsett uttryckligen för arbetsgivare.

Närmare information:
Arbetsplatsmeddelande 4/2016 Arbetsgivaren ska alltid säkerställa att asylsökande har rätt att arbeta
Migrationsverkets meddelande