Tillbaka till föregående sida

Kvartalsstatistik ges ut över arbetarskyddstillsynens viktigaste nyckeltal

Kvartalsstatistik ges ut över arbetarskyddstillsynens viktigaste nyckeltal

10.6.2016

Arbetarskyddsförvaltningen börjar publicera statistik över de viktigaste nyckeltalen för arbetarskyddstillsynen på den här webbplatsen. Statistiken kommer att uppdateras kvartalsvis. Statistiken visar bl.a. det sammanlagda antalet inspektioner som ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverkena har genomfört samt hur många anvisningar och uppmaningar som har meddelats.

Bland siffrorna saknas antalet inspektioner som genomfördes före 1.2.2016. På samma sätt inledde den nationella telefontjänsten sin verksamhet i början av februari och sålunda saknas uppgifter om tidigare kontakter.

- Av statistiken framgår bl.a. att arbetarskyddsförvaltningen genomför ett stort antal arbetsplatsinspektioner och man har lyckats vidhålla dessa höga siffror. De många frågor som telefonservicen har tagit emot om byggbranschen beror på ändringarna i kraven som gäller asbestsanering, berättar direktör Päivi Suorsa hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Länk till sidan: Tillsynssiffror