Tillbaka till föregående sida

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen

3.1.2017

- Inom byggbranschen statistikförs två gånger mer olycksfall i arbetet än inom andra industribranscher. Olycksfallen i arbetet är ett stort problem och en stor utmaning.  På grund av farlighetsgraden inom branschen är riskmedvetenhet, identifiering av faror och allmän omsorg en del av yrkeskunskapen, expertisen och substanskunnandet, konstaterar doktorn i teknik Sirpa Erkkilä-Häkkinen i sin färska doktorsavhandling som granskades vid Uleåborg universitets tekniska fakultet.

I forskningen har inställningen till arbetarskyddet i byggsektorn kartlagts i form av erfarenheter som olika aktörer inom byggsektorn har gjort. - Eftersom det är maskulina, djärva människor som söker sig till byggbranschen är det möjligt att minska onödig risktagning genom utbildning.  Utbildade säkerhetsmedvetna aktörer inom byggbranschen tar arbetet på allvar, bedömer Sirpa Erkkilä-Häkkinen.

I sin doktorsavhandling utgår hon i från att otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en av orsakerna till olycksfall inom byggbranschen.  - Det behövs utbildning som ger yrkeskompetens och utan vilken man inte har rätt att arbeta inom byggsektorn. I utbildningen ska mera än tidigare satsas på befogad säkerhet i arbetet. En utbildad person tar inte heller på fritiden onödiga risker.

I doktorsavhandlingen framhävs som viktigt att det regelbundet ordnas fortsatta utbildningar, introduktioner och olika interventioner även för alla aktörer i byggbranschen, på praktisk nivå. - Olika slag av kompetenskrav och certifikat, allt från Arbetssäkerhetskort, är en absolut förutsättning för förbättrat arbetarskydd. 

- Det viktigt att man förbinder sig till arbetarskyddet och ser allvarligare på det än tidigare. Arbetarskyddet ska synas i lagstiftningen, i tillsynen, på arbetsplatserna och i samhällets och organisationernas gemensamma kultur samt i sättet som byggnadsarbetet uppskattas på.  Attityden till arbetarskyddet ska också synas i medierna.  Arbetarskyddet tar sin början hos var och en av oss och förutsätter att alla förbinder sig till det och satsar på det – har rätt attityd alltså, sägs det i doktorsavhandlingen.

Länk:
Sirpa Erkkilä-Häkkinen: INSTÄLLNINGEN TILL ARBETARSKYDDET I BYGGBRANSCHEN I FORM AV AKTÖRERS ERFARENHETER