Tillbaka till föregående sida

Undantagstillstånd som gäller unga arbetstagare handläggs från och med den 1.1.2016 av RFV i Östra Finland

Undantagstillstånd som gäller unga arbetstagare handläggs från och med den 1.1.2016 av RFV i Östra Finland

22.12.2015

Från och med den 1.1. 2016 är det ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland som har hand om hela landets undantagstillstånd för unga arbetstagare. RFV i Östra Finland beviljar i fortsättningen följande undantagstillstånd:

För den som ansöker om undantagstillstånd för unga arbetstagare innebär förändringen att ansökningarna om undantagstillstånd från och med den 1.1.2016, oberoende av var arbetsplatsen ligger, ska skickas till RFV i Östra Finland. 

Närmare information i webbtjänsten Tyosuojelu.fi:
Tillstånd och anmälning - Unga
Kontaktinformation - Östra Finland