Prövotid

Om prövotid avtalas, ska detta göras klart och tydligt. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid som infaller i början av anställningen. Detta ska avtalas så att arbetsgivaren och arbetstagaren är klart medvetna om prövotidsvillkoret och prövotidens längd.

Prövotid kan avtalas oavsett arbetsavtalets längd. Denna ska avtalas innan arbetet inleds på grund av att prövotiden börjar räknas från den tidpunkt då arbetet inleds. Ett prövotidsvillkor ska uttryckligen också avtalas för att arbetsavtal för viss tid som grundar sig på ett läroavtal.

Om arbetsgivaren är skyldig att iaktta ett kollektivavtal, ska arbetsgivaren beakta bestämmelserna om prövotid i detta. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om tillämpningen av denna bestämmelse när arbetsavtalet ingås.

Hur lång kan prövotiden vara?

Prövotiden kan vara högst fyra månader lång. Om arbetsgivaren ordnar en särskild arbetsutbildning som utan avbrott pågår mer än fyra månader, kan en prövotid på högst sex månader avtalas.

I fråga om ett arbetsavtal för viss tid kan prövotiden vara högst hälften av den tid som arbetsavtalet gäller.