Deltidspension

En äldre arbetstagare eller företagare kan minska på arbetsbördan genom att övergå till deltidsarbete och ansöka om deltidspension som kompensation.

Deltidspension förutsätter avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna deltidsarbete.

Villkoren för beviljande av deltidspension avviker något från varandra inom den privata och den offentliga sektorn. Även deltidspension för jordbruksföretagare och sjömän har särskilda drag.

Ytterligare information om deltidspension finns i nättjänsten Arbetspension.fi.