Rätt att arbeta

Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbete innan ett arbetsavtal ingås.

En utstationerad arbetstagare ska ha rätt att arbeta i Finland, om han eller hon är utländsk. Grunden för rätten att arbeta beror på den utstationerade arbetstagarens nationalitet, arbetet som arbetstagaren ska utföra i Finland och arbetets längd.

  • Medborgare i de nordiska länderna, EU-medlemsländerna, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett separat uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De får arbeta i Finland på grundval av sin nationalitet.
  • För att kunna arbeta behöver en utstationerad arbetstagare som inte är medborgare i ovan nämnda länder i allmänhet antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete.

Utlänningslagen fastställer också de situationer där det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare.

Kaksi passia

Mer information:

Rätt att arbeta i Finland

Migrationverket: Att arbeta i Finland