Aktuellt inom arbetarskyddet

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Inom byggbranschen statistikförs två gånger mer olycksfall i arbetet än inom andra industribranscher. Olycksfallen i arbetet är ett stort problem och en stor utmaning.

Kunderna ger arbetarskydds-
myndighetens telefon-
rådgivning utmärkt betyg

I förfrågningen utreddes hur kunderna upplevde att telefonrådgivningen hade lyckats betjäna dem i deras ärende.