Aktuellt inom arbetarskyddet

Pauser och kylning hjälper dig att orka arbeta vid värmebölja

Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 grader ska den tid som arbetstagarna exponeras för hetta begränsas.

Telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9:00–11:30 och 12:30–15:00

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor.