Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts

Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts 28.11.2017 Arbetarskyddsmyndigheten har under de senaste åren genomfört cirka 16 000 inspektioner i vilka man även...

Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom

Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom 1.11.2017 Sexuella trakasserier på arbetsplatsen kommer sällan till...

Intensivövervakning i Västra Nyland nästa vecka: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

Intensivövervakning i Västra Nyland nästa vecka: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats? 24.10.2017 – Södra Finland Nästa vecka kommer...

Brister i säkerhetsplanering samt utförande i byggarbete ledde till böte

Brister i säkerhetsplanering samt utförande i byggarbete ledde till böte 3.10.2017 – Västra och Inre Finland Österbottens tingsrätt har 29.9.2017 dömt...

Tillsynen över restaurangrörelserna i Esbo: arbetskiftförteckning saknades exceptionellt ofta

Tillsynen över restaurangrörelserna i Esbo: arbetskiftförteckning saknades exceptionellt ofta 27.9.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsinspektörerna...

Hemvården belastar många arbetstagare, men en del av arbetsplatserna har lyckats undvika belastning

Hemvården belastar många arbetstagare, men en del av arbetsplatserna har lyckats undvika belastning 26.9.2017 – Södra Finland Arbetarskyddstillsynen...

Intensivövervakning i Södra Finland: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

Intensivövervakning i Södra Finland: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats? 25.9.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsinspektörerna genomför...

De gamla asbestrivningsbemyndigandena upphör att gälla vid årsskiftet

De gamla asbestrivningsbemyndigandena upphör att gälla vid årsskiftet 21.9.2017 Asbestrivningsbemyndiganden som beviljats före 2016 gäller till utgången av 2017....

Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter

Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter 8.9.2017 - Osäkerheten kring iakttagandet av arbetsgivarens...

Böter för asbestrivningsarbete som utfördes utan bemyndigande

Böter för asbestrivningsarbete som utfördes utan bemyndigande 4.9.2017 – Västra och Inre Finland Österbottens tingsrätt har 31.8.2017 dömt en...

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb 11.8.2017 Sommarjobbssäsongen går mot sitt slut. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det lönar sig att...

Försummelser i anmälningarna om asbestsanering

Försummelser i anmälningarna om asbestsanering 10.8.2017 Arbetarskyddsmyndigheten har fastställt upprepade försummelser i anslutning till förhandsanmälningarna om...

Förare bryter fortfarande ofta mot bestämmelser om kör- och vilotider

Förare bryter fortfarande ofta mot bestämmelser om kör- och vilotider 27.6.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsobservationer visar...

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Åshöjden, Berghäll och Hagnäs: många saknade företagshälsovård

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Åshöjden, Berghäll och Hagnäs: många saknade företagshälsovård 7.6.2017 – Södra Finland I maj inspekterade...