Kommunerna försummar överraskande ofta lagen om beställarens ansvar

Kommunerna försummar överraskande ofta lagen om beställarens ansvar 18.9.2018 – Södra Finland Vid tillsynen av beställarens ansvar som utförs i...

Arbetarskyddssinspektioner på arbetsplatser med sommarjobb inom restaurangbranschen i södra Finland

Arbetarskyddssinspektioner på arbetsplatser med sommarjobb inom restaurangbranschen i södra Finland 23.5.2018 – Södra Finland Arbetsplatser med...

Elementbyggande intensivövervakas i hela landet på grund av allvarliga säkerhetsrisker

Elementbyggande intensivövervakas i hela landet på grund av allvarliga säkerhetsrisker 14.5.2018 Elementbyggandet står under säskild övervakning hos...

Kemikaliesäkerheten intensivövervakas på industriarbetsplatser och bilverkstäder

Kemikaliesäkerheten intensivövervakas på industriarbetsplatser och bilverkstäder 14.5.2018 Känn kemikalierna som du använder! Arbetarskyddsmyndigheten...

Farligt arbete som utförs av unga ska anmälas

Farligt arbete som utförs av unga ska anmälas 15.3.2018 Arbetspraktiken i sambandmed yrkesinriktade utbildning har ökat i Finland i enlighet med den...

I arbetarskyddstillsynen observerades skadlig belastning på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården

I arbetarskyddstillsynen observerades skadlig belastning på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården 2.3.2018 I arbetarskyddstillsynen som inriktades...

Tillsynsprojektet utreder: hur hanteras beställaransvaret i kommuner och kommunsammanslutningar?

Tillsynsprojektet utreder: hur hanteras beställaransvaret i kommuner och kommunsammanslutningar? 27.2.2018 – Södra Finland Hur hanterar kommuner och...

För många sakkunniga saknades arbetstidsbokföring i arbetsmarknadsorganisationerna

För många sakkunniga saknades arbetstidsbokföring i arbetsmarknadsorganisationerna 14.2.2018 – Södra Finland För många sakkunnigas del har det hos...

Arbetssäkerheten vid hyrt arbeteväcker oro på EUu-nivå

Arbetssäkerheten vid hyrt arbeteväcker oro på EUu-nivå 6.2.2018 - Säkerheten i samband med hyrt arbete har utsetts till tillsynsobjekt i EU-medlemsländerna,...

Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstider

Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstider 23.1.2018 – Sydvästra Finland Anmälningsskyldigheten för...

Arbetarskyddstillsyn i filmbranschen: säkerheten i arbetet hanteras väl men brister i arbetstidsuppföljningen

Arbetarskyddstillsyn i filmbranschen: säkerheten i arbetet hanteras väl men brister i arbetstidsuppföljningen 17.1.2018 – Södra Finland Observationer i...

Bristfälliga bruksanvisningar för skogsarbetares personliga skyddsutrustningar

Bristfälliga bruksanvisningar för skogsarbetares personliga skyddsutrustningar 16.1.2018 Arbetarskyddsmyndigheten har genom inspektioner utrett hur märkningar,...

Tillsyn i Nyland: arbetsergonomin i kommunala daghem kan förbättras

Tillsyn i Nyland: arbetsergonomin i kommunala daghem kan förbättras 15.1.2018 – Södra Finland Brister i inredning, hjälpmedel och i chefernas...

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Vanda: var tredje saknade företagshälsovård

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Vanda: var tredje saknade företagshälsovård 14.12.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsinspektörerna...

Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts

Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts 28.11.2017 Arbetarskyddsmyndigheten har under de senaste åren genomfört cirka 16 000 inspektioner i vilka man även...

Böter för arbetsolycka vid en bordcirkelsåg

Böter för arbetsolycka vid en bordcirkelsåg 8.11.2017 – Västra och Inre Finland Österbottens tingsrätt har 7.11.2017 dömt en arbetsgivare från...