För många sakkunniga saknades arbetstidsbokföring i arbetsmarknadsorganisationerna

För många sakkunniga saknades arbetstidsbokföring i arbetsmarknadsorganisationerna 14.2.2018 – Södra Finland För många sakkunnigas del har det hos...

Arbetssäkerheten vid hyrt arbeteväcker oro på EUu-nivå

Arbetssäkerheten vid hyrt arbeteväcker oro på EUu-nivå 6.2.2018 - Säkerheten i samband med hyrt arbete har utsetts till tillsynsobjekt i EU-medlemsländerna,...

Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstider

Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstider 23.1.2018 – Sydvästra Finland Anmälningsskyldigheten för...

Arbetarskyddstillsyn i filmbranschen: säkerheten i arbetet hanteras väl men brister i arbetstidsuppföljningen

Arbetarskyddstillsyn i filmbranschen: säkerheten i arbetet hanteras väl men brister i arbetstidsuppföljningen 17.1.2018 – Södra Finland Observationer i...

Bristfälliga bruksanvisningar för skogsarbetares personliga skyddsutrustningar

Bristfälliga bruksanvisningar för skogsarbetares personliga skyddsutrustningar 16.1.2018 Arbetarskyddsmyndigheten har genom inspektioner utrett hur märkningar,...

Tillsyn i Nyland: arbetsergonomin i kommunala daghem kan förbättras

Tillsyn i Nyland: arbetsergonomin i kommunala daghem kan förbättras 15.1.2018 – Södra Finland Brister i inredning, hjälpmedel och i chefernas...

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Vanda: var tredje saknade företagshälsovård

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Vanda: var tredje saknade företagshälsovård 14.12.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsinspektörerna...

Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts

Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts 28.11.2017 Arbetarskyddsmyndigheten har under de senaste åren genomfört cirka 16 000 inspektioner i vilka man även...

Böter för arbetsolycka vid en bordcirkelsåg

Böter för arbetsolycka vid en bordcirkelsåg 8.11.2017 – Västra och Inre Finland Österbottens tingsrätt har 7.11.2017 dömt en arbetsgivare från...

Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom

Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom 1.11.2017 Sexuella trakasserier på arbetsplatsen kommer sällan till...

Intensivövervakning i Västra Nyland nästa vecka: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

Intensivövervakning i Västra Nyland nästa vecka: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats? 24.10.2017 – Södra Finland Nästa vecka kommer...

Brister i säkerhetsplanering samt utförande i byggarbete ledde till böte

Brister i säkerhetsplanering samt utförande i byggarbete ledde till böte 3.10.2017 – Västra och Inre Finland Österbottens tingsrätt har 29.9.2017 dömt...

Tillsynen över restaurangrörelserna i Esbo: arbetskiftförteckning saknades exceptionellt ofta

Tillsynen över restaurangrörelserna i Esbo: arbetskiftförteckning saknades exceptionellt ofta 27.9.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsinspektörerna...

Hemvården belastar många arbetstagare, men en del av arbetsplatserna har lyckats undvika belastning

Hemvården belastar många arbetstagare, men en del av arbetsplatserna har lyckats undvika belastning 26.9.2017 – Södra Finland Arbetarskyddstillsynen...

Intensivövervakning i Södra Finland: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

Intensivövervakning i Södra Finland: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats? 25.9.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsinspektörerna genomför...