De gamla asbestrivningsbemyndigandena upphör att gälla vid årsskiftet

De gamla asbestrivningsbemyndigandena upphör att gälla vid årsskiftet 21.9.2017 Asbestrivningsbemyndiganden som beviljats före 2016 gäller till utgången av 2017....

Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter

Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter 8.9.2017 - Osäkerheten kring iakttagandet av arbetsgivarens...

Böter för asbestrivningsarbete som utfördes utan bemyndigande

Böter för asbestrivningsarbete som utfördes utan bemyndigande 4.9.2017 – Västra och Inre Finland Österbottens tingsrätt har 31.8.2017 dömt en...

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb 11.8.2017 Sommarjobbssäsongen går mot sitt slut. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det lönar sig att...

Försummelser i anmälningarna om asbestsanering

Försummelser i anmälningarna om asbestsanering 10.8.2017 Arbetarskyddsmyndigheten har fastställt upprepade försummelser i anslutning till förhandsanmälningarna om...

Förare bryter fortfarande ofta mot bestämmelser om kör- och vilotider

Förare bryter fortfarande ofta mot bestämmelser om kör- och vilotider 27.6.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsobservationer visar...

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Åshöjden, Berghäll och Hagnäs: många saknade företagshälsovård

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Åshöjden, Berghäll och Hagnäs: många saknade företagshälsovård 7.6.2017 – Södra Finland I maj inspekterade...

Omfattande försummelser på städbranschen i fråga om anlitande av utländsk arbetskraft

Omfattande försummelser på städbranschen i fråga om anlitande av utländsk arbetskraft 5.6.2017 – Södra Finland ( Meddelandet på engelska ) ...

Arbetarskyddstillsyn i affärscenter: god beredskap inför hot om våld – men inte inför hälsorisker

Arbetarskyddstillsyn i affärscenter: god beredskap inför hot om våld – men inte inför hälsorisker 24.5.2017 – Södra Finland Butikerna i affärscentren i...

Intensivtillsyn: radonmätning på endast var femte arbetsplats

Intensivtillsyn: radonmätning på endast var femte arbetsplats 3.5.2017 – Södra Finland Intensivtillsynen av radon som arbetarskyddsmyndigheten utförde...

Arbetarskyddsinspektioner i caféer och pubar i Hagnäs och Åshöjden

Arbetarskyddsinspektioner i caféer och pubar i Hagnäs och Åshöjden 2.5.2017 – Södra Finland I maj kommer arbetarskyddsinspektörerna att inspektera...

Rapporten om arbetarskyddstillsynen: Stora variationer i arbetarskyddsnivån på arbetsplatserna

Rapporten om arbetarskyddstillsynen: Stora variationer i arbetarskyddsnivån på arbetsplatserna 2.5.2017 – Södra Finland Det förekommer stora...

Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016: över 28 000 inspektioner, riskbaserad tillsyn

Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016: över 28 000 inspektioner, riskbaserad tillsyn 26.4.2017 Arbetarskyddsmyndigheten genomförde mer än 28 000...

Radon på arbetsplatserna intensivövervakas nästa vecka i 13 kommuner

Radon på arbetsplatserna intensivövervakas nästa vecka i 13 kommuner 19.4.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsmyndigheterna intensifierar övervakningen...

Sommarjobbare har samma arbetsvillkor som andra

Sommarjobbare har samma arbetsvillkor som andra 18.4.2017 Du märker ju att arbetstagaren på bilden varken har personlig skyddsutrustning eller reflexväst....

Närmare tvåtusen personer fick hjälp hos arbetarskyddsmyndigheten i fall av trakasserier

Närmare tvåtusen personer fick hjälp hos arbetarskyddsmyndigheten i fall av trakasserier 27.3.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsmyndighetens...

Upplevelser av diskriminering i arbetslivet övervakades i närmare hundra inspektioner i södra Finland

Upplevelser av diskriminering i arbetslivet övervakades i närmare hundra inspektioner i södra Finland 27.3.2017 – Södra Finland Upplevelser av...