Tillbaka till föregående sida

Aktuellt om utvecklingen av arbetarskyddet

Aktuellt om utvecklingen av arbetarskyddet

26.8.2016

Med utveckling av arbetarskyddet avses ofta främjande av välbefinnandet i arbetet. Välbefinnande i arbetet igen innebär att arbetstagare och arbetsgemenskapen arbetar kompetent och produktivt i ett tryggt och sunt arbete, i en organisation som leds på ett bra sätt och arbetstagarna upplever arbetet som meningsfullt och givande samt att det stöder deras livshantering.

- Det finns många anledningar till att utveckla arbetarskyddet eller främja välbefinnandet i arbetet. För det första är säkra och sunda arbetsförhållandena någonting som arbetstagarna i enlighet med Europeiska sociala stadgan har rätt till. För det andra är det Finlands och de övriga EU-medlemsländernas sak att förbättra arbetsmiljön så att den skyddar arbetstagarnas hälsa och säkerhet, vilket stöds och kompletteras av Europeiska unionen. Man får inte heller glömma att den offentliga makten i enlighet med Finlands grundlag ska se till att arbetskraften skyddas, säger överdirektör Leo Suomaa.

I den här publikation av social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning lyfts dessa frågor fram.

Aktuellt om utvecklingen av arbetarskyddet