Tillbaka till föregående sida

Ny broschyr för utländska arbetstagare

Ny broschyr för utländska arbetstagare

9.3.2016

Broschyren Utländsk arbetstagare i FinlandArbetarskyddsförvaltningen har gett ut en broschyr avsedd för utländska arbetstagare. I den har information om grundprinciperna för att arbeta i Finland samlats. I broschyren informeras bl.a. om utländska arbetstagares rätt att arbeta, anställningsförhållandets centrala villkor, lön och semester. Broschyren publiceras på nio språk.

Språkversionerna av broschyren Utländsk arbetstagare i Finland i pdf-format:

- finska
- svenska
- engelska
- estniska
- ryska
- rumänska
- kinesiska
- kurdiska
- hindi