Arbetarskyddet elektroniska ärendeblanketter har tagits emot väl

Arbetarskyddet elektroniska ärendeblanketter har tagits emot väl 21.5.2018 Arbetarskyddmyndigheten publicerade i februari-mars eletroniska tjänster för...

Förhandsanmäl byggarbete och asbestsanering nu via den här webbtjänsten

Förhandsanmäl byggarbete och asbestsanering nu via den här webbtjänsten 15.3.2018 Arbetarskyddsmyndigheten har utvidgat sin elektroniska ärendehantering för...

Myndigheterna förenade sina krafter och lanserade en gemensam webbplats om grå ekonomi

Myndigheterna förenade sina krafter och lanserade en gemensam webbplats om grå ekonomi 12.12.2017 Nu är det möjligt att få lättillgänglig information om grå ekonomi...

Lossningen av elementlaster intensivövervakas på grund av allvarliga säkerhetsrisker

Lossningen av elementlaster intensivövervakas på grund av allvarliga säkerhetsrisker 14.8.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsmyndigheten intensivövervakar...

Anvisning för arbetsplatserna: så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen

Anvisning för arbetsplatserna: så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen 4.5.2017 När en arbetarskyddsinspektion ska förrättas på arbetsplatsen...

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer finns på Tyosuojelu.fi

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer finns på Tyosuojelu.fi 11.4.2017 Arbetarskyddsförvaltningens publikationer trycks inte längre, och webbutiken för...

Många försummar beställarens utredningsskyldighet inom industrisektorn

Många försummar beställarens utredningsskyldighet inom industrisektorn 20.3.2017 Inom industrisektorn fullgörs skyldigheterna i beställaransvarslagen ofta inte helt. I...

Bilverkstäder och besiktningsstationer föremål för arbetarskyddstillsynen

Bilverkstäder och besiktningsstationer föremål för arbetarskyddstillsynen 13.3.2017 – Södra Finland Arbetarskyddsmyndigheten kommer i år att övervaka...

Ändringar i bestämmelserna om visstidsanställningar, prövotid och återanställningsskyldigheten

Ändringar i bestämmelserna om visstidsanställningar, prövotid och återanställningsskyldigheten 16.1.2017 Ändringar i arbetsavtalslagen trädde i kraft vid årets början....

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Otillräcklig utbildning och bristfällig introduktion är en orsak till olycksfall i arbetet inom byggbranschen 3.1.2017 - Inom byggbranschen statistikförs två...

Arbetsgivaren kan kontakta Migrationsverket per telefon för att säkerställa att asylsökande har rätt att arbeta

Arbetsgivaren kan kontakta Migrationsverket per telefon för att säkerställa att asylsökande har rätt att arbeta 21.10.2016 När en arbetsgivare önskar anställa en...

Aktuell arbetarskyddslagstiftning har samlats i webbtjänsten Tyosuojelu.fi

Aktuell arbetarskyddslagstiftning har samlats i webbtjänsten Tyosuojelu.fi 13.10.2016 En webbsida med samlad aktuell arbetarskyddslagstiftning har publicerats i...

Känner du igen diskriminering när du söker jobb?

Känner du igen diskriminering när du söker jobb? 26.9.2016 – Södra Finland De fiktiva platsannonserna innehåller anställningskrav som delvis är...

Aktuellt om utvecklingen av arbetarskyddet

Aktuellt om utvecklingen av arbetarskyddet 26.8.2016 Med utveckling av arbetarskyddet avses ofta främjande av välbefinnandet i arbetet. Välbefinnande i arbetet igen...

Skyldigheter för försäljare av personlig skyddsutrustning

Skyldigheter för försäljare av personlig skyddsutrustning 23.8.2016 Arbetarskyddsmyndigheterna genomförde år 2011 ett marknadskontrollprojekt om personlig...

Mässan om välbefinnande i arbetet förenar en omfattande helhet

Mässan om välbefinnande i arbetet förenar en omfattande helhet 18.8.2016 Evenemangshelheten på mässan Työhyvinvointi ( Välbefinnande i arbetet ) sammanför för första...

Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare till Finland förnyas

Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare till Finland förnyas 28.6.2016 En utstationerad arbetstagare är en arbetstagare vars arbetsgivare, som är etablerad i...

Kvartalsstatistik ges ut över arbetarskyddstillsynens viktigaste nyckeltal

Kvartalsstatistik ges ut över arbetarskyddstillsynens viktigaste nyckeltal 10.6.2016 Arbetarskyddsförvaltningen börjar publicera statistik över de viktigaste...

Anställning av medborgare i tredje länder ska anmälas till TE-byrån

Anställning av medborgare i tredje länder ska anmälas till TE-byrån 21.4.2016 Arbetarskyddsmyndighetens observationer visar att arbetsgivarna har rätt bristfällig...