Sjöfart

En ibruktagningsinspektion ska utföras på alla fartyg som för finsk flagg.  

Fartyg i internationell trafik som har en bruttokapacitet på över 500 ton ska enligt den internationella sjöarbetskonventionen ha ett sjöarbetscertifikat. Trafiksäkerhetsverket Trafi beviljar sjöarbetscertikaten. En arbetarskyddsinspektion måste genomföras för att ett sjöarbetscertifikat ska kunna beviljas. Redaren ska beställa ibruktagningsinspektionen och inspektionerna för sjöarbetscertifikat hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

 

Lagstiftning

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012)

Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009)

  • 57 § besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat
  • 58 § interimistiska certifikat eller säkerhetscertifikat