Blanketter

Arbetarskyddsmyndighetens blanketter har samlats på denna sida i alfabetisk ordning. På sidan hittar du blanketter som anknyter till tillstånds- och anmälningsförfarande och bland annat dokumentmallar för arbetsavtal och arbetsintyg.

Blanketterna är främst i pdf- och Word-format. En del av dem finns på webbplatsen suomi.fi under E-tjänster, som är en samlingsplats för den offentliga förvaltningens blanketter.

A

Anmälan av arbetsolycksfall till arbetarskyddsmyndigheten (doc)

Anmälan av en person med yrkesutbildning inom social- och hälsovården om en persons lämplighet att arbeta som laddare (pdf)

Anmälan om familjeledigheter (pdf)

Anmälan om ordnande av utbildning för laddare (pdf)

Anmälan till arbetsgivaren om trakasserier (doc)

Ansprak på lönefordran - efter avslutat anställningsförhållande (doc)

Ansprak på lönefordran - under pågående anställningsförhållande (doc)

Ansökan om att avvika från ordinarie skiftarbete (pdf)

Ansökan om befrielse från att göra upp arbetsskiftsförteckning (pdf)

Ansökan om tillstånd för asbestrivning (pdf) Anvisningar för ansökan om tillstånd för asbestsanering (pdf)

Ansökan om tillstånd för nattarbete (pdf)

Ansökan om undantagstillstånd för att få anlita barn under 14 år vid film-, scen- och motsvarande arbeten (doc)

Arbetsavtal på svenska, finska, engelska (pdf), estniska, ryska, tyska, franska (suomi.fi)

Arbetsavtal för utlandsarbete (suomi.fi)

Arbetsintyg med bedömning (pdf)

Arbetsintyg utan bedömning (pdf)

ASA-blankett (yrityssuomi.fi)

ASA-blankett: Arbetstagare exponerade för tobaksrök STM 5:17 (yrityssuomi.fi)

ASA-blankett: Arbetstagare exponerade för tobaksrök STM 5:18 (yrityssuomi.fi)

ASA-blankett: Exponerade arbetstagare (yrityssuomi.fi)

B

Begäran om handlingar av arbetsgivaren (docx)

Begäran om tillsyn av anställningsförhållande (pdf)

Blankett för anmälan om nödarbete (pdf)

Blankett för anmälan om uppsägning av anställningförhållande (pdf)

Blankett för uppföljning av arbetstiden (pdf)

Bedömning av risker orsakade av kemiska agenser (SRf 715/2001) (doc)

F

Förhandsanmälan för byggprojekt (pdf)

Förhandsanmälan om asbestsanering (doc)

H

Halmeri: Den omfattande frågeblanketten, Den snäva frågeblanketten för småarbetsplatser - Anvisningar (docx)

Hälsotillståndsförsäkran för sjötjänst (suomi.fi)

K

Kompetensbrev för laddare: Ansökan om eller förnyande av kompetensbrev (pdf)
- Ansökningsanvisning (pdf), Anvisningar om förnyande (pdf)

L

Läkarundersökning av sjöman (suomi.fi)

P

Permitteringsvarsel och meddelande om uppsägning av arbetsförhållandet sedan permitteringen varat i minsta 200 dagar (pdf)

Person som har behörighet att utföra asbestsanering (pdf)

R

Register över tillstånd för asbestsanering: Samtycke till att kontaktuppgifter publiceras i offentlig datatjänst (pdf)

U

Uppgifter om anställda utlännigar (Utlänningslag 86 a §) (doc)

Utredning över de centrala villkoren i anställningsförhållandet (pdf)

Utredning över de centrala villkoren i arbetet (pdf)

Uträkning av semesterlön / Semesterersättning (pdf)

V

Valmeri-förfrågan (pdf) - Bruksanvisning för Valmeri-förfrågan (pdf)

Varning (pdf)