Kontaktinformation

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Om du vill kontakta oss per brev, e-post eller på annat sätt ska du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet för det område där din arbetsplats ligger.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet

Kommunikation

Mediekontakter:
Stödenheten för arbetarskyddets ansvarsområden
Servicenummer för medier 0295 018 546, e-post tyosuojelu.viestinta@avi.fi

Arbetarskyddsutställningen

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelningen

Arbetarskyddsavdelningens kontaktuppgifter finns i social- och hälsovårdsministeriets nättjänst.