Norra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet samt villkor för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post, brev eller besöka ämbetsverket på en i förväg överenskommen tid. Telefonrådgivningen har koncentrerats till arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande journummer. Vi betjänar vardagar kl. 8:00–16:15.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Viestikatu 1, rak. K8
90130 Uleåborg

Postadress:
PB 229
90101 Uleåborg

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.