Södra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland när du behöver råd och anvisningar i frågor som gäller arbetshälsa och arbetssäkerhet, villkoren för anställningsförhållandet och vid problem på arbetsplatser inom byggbranschen. Du kan ta kontakt per brev eller e-post. Telefonrådgivningen har samordnats i ett nationell journummer, som betjänar vardagar kl. 9:00–15:00.

Vi tar emot kunder endast i Helsingfors och med tidsbeställning. Boka tid per e-post (arbetarskydd.sodra@rfv.fi) eller per telefon (0295 016 620, be att växeln kopplar dig till "Södra Finlands tidsbeställning").

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

  • Telefonväxel 0295 016 000
  • E-post arbetarskydd.sodra@rfv.fi
  • Fax (09) 730 798

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Bangårdsvägen 9 (Östra Böle)
00520 Helsingfors

Postadress:
PB 110
00521 Helsingfors

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.