Tillbaka till föregående sida

Hur beräknas uppsägningstiden?

Hur beräknas uppsägningstiden?

Avslutande av anställningsförhållande

Anställningsförhållandet upphör på uppsägningstidens sista dag. Om uppsägningstiden har angetts i dagar (t.ex. 14 dagar) räknas dagen då uppsägningsmeddelandet lämnats inte in i uppsägningstiden.

 Om uppsägningstiden angetts i månader upphör anställningsförhållandet på dagen med samma ordningsnummer som när uppsägningsmeddelandet lämnades. Om motsvarande dag saknas i månaden då uppsägningstiden löper ut anses tidsfristen löpa ut den sista dagen i månaden.  (Om t.ex. uppsägningen sker 31.12 och uppsägningstiden är två månader upphör anställningsförhållandet 28.2.)

8.5.2015
Dela denna sida