Vem övervakar att CE-märkningen används rätt?

Vem övervakar att CE-märkningen används rätt? Maskiner och anordningar Användningen övervakas av myndigheterna som övervakar den aktuella...

Vad ska anmälas till ASA-registret?

Vad ska anmälas till ASA-registret? Kemiska agenser Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till registret som under en betydande del av arbetstiden...

Jag har inte fått arbetsintyg. Vad ska jag göra?

Jag har inte fått arbetsintyg. Vad ska jag göra? Arbetsintyg Arbetsgivaren behöver inte ge ett arbetsintyg  på eget initiativ. Om du inte har...

Får en person som inte har fyllt 18 år köra motordrivna maskiner för skötsel av gräsmattor?

Får en person som inte har fyllt 18 år köra motordrivna maskiner för skötsel av gräsmattor? Ung arbetstagare Arbetet som personer under 18 år får...

Arbetsgivaren saknar avtal om företagshälsovård. Hur ska få reda på om jag har en yrkessjukdom?

Arbetsgivaren saknar avtal om företagshälsovård. Hur ska få reda på om jag har en yrkessjukdom? Yrkessjukdomar Företagshälsovård är lagstadgad för...

Jag misstänker att min sjukdom har orsakats av arbetet. Vad ska jag göra?

Jag misstänker att min sjukdom har orsakats av arbetet. Vad ska jag göra? Yrkessjukdomar Ta kontakt med företagshälsovården. Företagshälsovården...

Vad ska beaktas då man avtalar en prövotid i början av anställningen?

Vad ska beaktas då man avtalar en prövotid i början av anställningen? Arbetsavtal Prövotiden ska avtalas så att båda parterna är medvetna om...

Jag vet inte vad företagshälsovården på min arbetsplats omfattar. Vad ska jag göra?

Jag vet inte vad företagshälsovården på min arbetsplats omfattar. Vad ska jag göra? Företagshälsovård Avtalet om företagshälsovård som din...

Kan jag besöka företagshälsovården om jag blir sjuk?

Kan jag besöka företagshälsovården om jag blir sjuk? Företagshälsovård Om du blir sjuk ska du utifrån avtalet om företagshälsovård på din arbetsplats...

Var får man ytterligare information om CE-märkning?

Var får man ytterligare information om CE-märkning? Maskiner och anordningar På Europeiska kommissionens webbplats kan man ladda ner en...

Hur länge ska utredningarna om beställarens ansvar förvaras?

Hur länge ska utredningarna om beställarens ansvar förvaras? Beställaransvar Beställaren ska förvara utredningarna och intygen i minst två år efter...

Hurdan är utredningen om tillämpligt kollektivavtal som lagen om beställarens ansvar kräver?

Hurdan är utredningen om tillämpligt kollektivavtal som lagen om beställarens ansvar kräver? Beställaransvar Avtalsparten gör själv upp utredningen...

Om jag säger upp mig under permitteringen, måste jag då gå tillbaka till arbetet för uppsägningstiden?

Om jag säger upp mig under permitteringen, måste jag då gå tillbaka till arbetet för uppsägningstiden? Permittering Medan permitteringen pågår har...