Organisation

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet är vi självständiga och oavhängiga tillsynsmyndigheter och förrättar inspektioner såväl på eget initiativ som på begäran av kunder, dvs. arbetstagare och arbetsgivare.

De fem ansvarsområdena inom arbetarskyddet bildar en del av regionförvaltningsverket (RFV), men under direkt styrning av social- och hälsovårdsministeriet (SHM).