Publikationer

Arbetarskyddsförvaltningen har gett ut ett antal guider, anvisningar och broschyrer om arbetarskyddet. Tryckta publikationer kan beställas per e-post på tyosuojelu.julkaisumyynti@avi.fi eller per telefon på 040 178 1510.

Publikationer kan också köpas i nätbutiken för arbetarskyddspublikationer, där de har grupperats enligt ämnesområde. Dessutom kan publikationerna laddas ner avgiftsfritt i pdf-format. För läsning och utskrift av pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader som kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Obs! Webbutiken stänger den 31 december 2016 – i framtiden finns våra publikationer på den här sidan.

Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretagInformationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016

Informationspaket för småföretag är en populär guide för småföretags behov. Den innehåller viktig information om anställningar, arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Publikationen innehåller bland annat mallar för arbetsavtal, semesterlönespecifikation, meddelande om avslutande av anställningsförhållandet och arbetsintyg.

Informationspaket för småföretag 2016 (pdf)