Publikationer

Obs! Webbutiken stänger den 31 december 2016 – i framtiden finns våra publikationer på den här sidan.

Informationspaket för småföretag 2017Informationspaket för småföretagInformationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016Informationspaket för småföretag 2016

Informationspaket för småföretag är en guide för småföretags behov. Den innehåller viktig information om anställningar, arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Publikationen innehåller bland annat mallar för arbetsavtal, semesterlönespecifikation, meddelande om avslutande av anställningsförhållandet och arbetsintyg.

Informationspaket för småföretag 2017 (pdf)