Arbetarskyddsnämnderna

I anslutning till ansvarsområdet för arbetarskyddet verkar en rådgivande arbetarskyddsnämnd som består av företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna och branschexperter. Arbetarskyddsnämnden har som uppgift att inom verksamhetsområdet för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket ha hand om:

  • betydande utvecklings-, planerings- och uppföljningsprojekt inom arbetarskyddet,
  • allmänna verksamhetslinjer och resultatmål inom arbetarskyddet och resursinriktningen i syfte av främja arbetarskyddet samt
  • andra med tanke på den regionala utvecklingen av arbetsmiljön betydande frågor.

Arbetarskyddsnämnderna:

  • arbetarskyddsnämnden för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland
  • arbetarskyddsnämnden för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
  • arbetarskyddsnämnden för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland
  • arbetarskyddsnämnden för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
  • arbetarskyddsnämnden för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland.