Sisältöjulkaisija

null 20 000 euron yhteisösakko kattofirmalle työturvallisuuspuutteista

20 000 euron yhteisösakko kattofirmalle työturvallisuuspuutteista

4.9.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 4.9.2018 tuominnut Hämeen Kattokeskus Oy:n 20 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Kattotyöntekijöiden esimiehenä toiminut henkilö tuomittiin 45 päiväsakon eli 10 665 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö tuomittiin 635 euron menettämisseuraamukseen rikoksella saadusta hyödystä. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 800 euroa ja esimies 80 euroa rikosuhrimaksua.

Käsiteltävänä oli Kangasalla kesäkuussa 2017 sattunut työtapaturma. Työntekijä loukkaantui, kun hän oli saapunut työtoverinsa kanssa asentamaan omakotitalon vesikatolle vesikouruja ja piipun pellityksiä sekä maalaamaan räystäslautoja nojatikkaita työalustanaan käyttäen. Vesikaton räystäslinjalle ei ollut asennettu putoamisen estävää suojakaidetta eikä työntekijöillä ollut tapaturmahetkellä käytössään putoamisen estävää turvavaljasta eikä suojakypäriä. Työntekijä kiipesi nojatikkailla vesikatolle ja oli asentamassa piipun pellitystä, kun hän yllättäen lähti liukumaan vesikaton lapetta pitkin kohti räystästä ja putosi noin kuuden metrin korkeudelta pihamaalla olleen kiven päälle ja siitä nurmikolle loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä työmaan olosuhteet huomioon ottavan putoamissuojaussuunnitelman laatimisen, putoamissuojauksen asianmukaisen toteuttamisen, työolojen jatkuvan seurannan ja nojatikkaiden käyttörajoitusten osalta.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiössä oli laiminlyöty putoamissuojaussuunnittelu. Esimies oli vastuussa siitä, että putoamissuojaussuunnitelma olisi tehty asianmukaisesti ennen töiden aloittamista. Tapaturma sattuessa asennusryhmä oli toiminut täysin ilman työnantajan tai tämän edustajan valvontaa. Työnjohtaja oli kesälomalla ja syytteessä ollut esimies toisella työmaalla Porissa puhelimella tavoitettavissa. Näillä perusteilla käräjäoikeus katsoi, että esimies oli laiminlyönyt työolojen jatkuvan seurannan.

Käräjäoikeus totesi, että tapaturmassa loukkaantunut työntekijä ei käyttänyt turvavaljaita. Tämän kertomuksesta ilmenevällä tavalla ei ole tavatonta, että nimenomaan hänen asennusryhmänsä tai hän oikeastaan hän itse nousee katolle ilman turvavaljaita ja köysiä/tarrainta. Näin ollen työnantajan edustajalle ei ole ollut yllättävää ja ennalta-arvaamatonta, että työntekijät työskentelevät ilman putoamissuojausta. Vaikka henkilökohtaiset varusteet on jaettu työntekijöille, putoamissuojaus on tekemättä, jos varusteita ei käytetä eikä niiden käyttöä valvota. Turvallisen kulkutien järjestämisen osalta käräjäoikeuden mielestä ei ole riittävää, että työntekijöille on jaettu työn tekemiseen riittävät ja turvalliset välineet ja ohjeet, jos niiden käyttöä ei valvota. Lisäksi esimies oli laiminlyönyt valvoa, että nojatikkaita ei käytetä työalustana.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/1363

Lisätietoja: Johtaja Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue