Sisältöjulkaisija

null Laiminlyöntimaksuja Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen velvoitteiden laiminlyönneistä

Laiminlyöntimaksuja Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen velvoitteiden laiminlyönneistä

9.1.2019

Runsaan vuoden voimassa ollut Suomeen työntekijöitä lähettävien ulkomaalaisten yritysten velvollisuus ilmoittaa lähettämistä koskevat tiedot työsuojeluviranomaiselle kerrytti lokakuun loppuun 2018 mennessä noin 7 000 ilmoitusta.

Ilmoittamisen teknistä järjestelmää kehitettiin vuoden 2018 aikana, ja tämän vuoksi ilmoitusten perusteella voidaan nyt raportoida aikaisempaa paremmin lähettämistä koskevista ilmiöistä.

Lähettävien yritysten kotimaiden kolmen kärki on pysynyt koko ajan samana: eniten lähetetään Virosta, toiseksi eniten Saksasta ja kolmanneksi eniten Puolasta. Eniten työntekijöitä lähetetään talonrakennusalalle, toiseksi eniten koneiden ja laitteiden korjauksen toimialalle ja uutena ilmiönä kolmanneksi eniten maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen toimialalle. Erikoistunut rakennustoiminta on tippunut nyt neljännelle sijalle.

Kuljetusalan ilmoitukset näyttäytyvät tilastoissa suurimääräisenä johtuen lähettämisen lyhyestä kestosta verrattuna muihin tyypillisiin lähettämisen tilanteisiin. Ilmoitus lähettämisestä on mm. tilaaja- ja työpaikkakohtainen, ja kuljetusalalla nämä tekijät aiheuttavat tästä syystä runsaasti ilmoituksia.

Heinäkuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana tehdyistä tarkastuksista 35 %:ssa havaittiin, että lähettämistä koskeva ilmoitus puuttui kokonaan ja vajaassa 10%:ssa ilmoitus oli tehty puutteellisin tiedoin.

Laiminlyöntimaksuprosesseja on käynnistetty koko vuoden aikana 30 tarkastuksen yhteydessä.  Tähän mennessä laiminlyöntimaksuja on määrätty 14, arvoltaan 2 000 - 10 000 euroa laiminlyönnistä riippuen. Eniten laiminlyöntimaksuja on määrätty lähettämistä koskevan ilmoituksen laiminlyönneistä. Laiminlyöntimaksuja on määrätty myös Suomessa toimivan lähettävän yrityksen edustajan asettamisen laiminlyönnistä ja tietojen saatavilla pitämisen laiminlyönnistä. Kaikki toistaiseksi määrätyt laiminlyöntimaksut ovat kohdistuneet lähettävään yritykseen.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lahetetty-tyontekija/ilmoitusvelvollisuus

Lisätietoa:
Lakimies Anu Ikonen
p. 0295 018 143, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue