Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null A1-todistuksia koskeva valvontalinjaus muuttuu

A1-todistuksia koskeva valvontalinjaus muuttuu

Mediatiedote 3.5.2019

Viro on siirtynyt 18.3.2019 alkaen myöntämään A1-todistukset sähköisenä. Tämän ajankohdan jälkeen Viron myöntämissä lähetetyn työntekijän todistuksissa ei ole leimoja tai allekirjoituksia. Koska Viro on ylivoimaisesti eniten Suomeen työntekijöitä lähettävä maa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on muuttanut A1-todistuksia koskevaa valvontalinjaustaan. Aikaisemmasta poiketen tilaajavastuuvalvonnassa ei enää edellytetä A1-todistusten olevan allekirjoitettuja ja leimattuja. Jotta kohtelu olisi kaikissa tapauksissa yhdenmukaista, sähköisesti myönnetyt A1-todistukset hyväksytään kaikista maista. Valvontalinjauksen muutos astuu voimaan välittömästi.

A1-todistus on ulkoasultaan yhdenmukainen

A1-todistukset ovat lähettäjävaltiosta riippumatta yhdenmukaisia ulkoasultaan. Jokaisessa A1-todistuksessa on kolme (3) sivua. A1-todistus on henkilökohtainen. Tilaajan on hankittava A1-todistus jokaisesta tilaajalle työskentelevästä lähetetystä työntekijästä, ja todistuksen voimassaoloajan tulee kattaa koko työskentelyaika Suomessa. Todistuksen ensimmäisellä sivulla kohdassa 1 käsitellään henkilötietoja, joista selviää kenelle kyseinen A1-todistus on myönnetty. Todistuksen voimassaoloaika selviää kohdista 2.2 ja 2.3.

Kohta 3 kertoo aseman, jonka perusteella työskennellään. Esimerkiksi, jos rasti on kohdassa 3.1, kyse on lähetetystä työntekijästä. Kohdasta 4 selviää palkanmaksavan yrityksen tai itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot. Mikäli rasti on kohdassa 4.1.1 kyse on palkansaajasta, jolloin kohdat 4.2 eteenpäin koskevat työnantajayrityksen tietoja. Tästä kohdasta tilaaja pystyy varmistamaan, ovatko kaikki tilaajan tiloihin tai työkohteeseen tulevat työntekijät tilaajan kanssa suorassa sopimussuhteessa olevan yrityksen palveluksessa, vai onko työn osuus mahdollisesti ketjutettu eteenpäin seuraavalle portaalle.

Kohta 5 sisältää tiedot työkohteista, jotka ovat olleet tiedossa todistusta haettaessa. Nämä tiedot voivat luonnollisesti muuttua, mikäli henkilö, jota A1-todistus koskee, vaihtaa työkohdetta Suomessa. Tällä kohdalla ei ole merkitystä A1-todistuksen hyväksyttävyyteen. Kohdasta 6 selviää A1-todistuksen myöntävän tahon tiedot. Kohdasta 6.10 käy ilmi päivämäärä, jolloin todistus on myönnetty. Lähtökohtaisesti A1-todistus on tullut myöntää ennen työskentelyn aloittamista Suomessa.

A1-todistuksen tunnistetiedot riippuvat lähettäjämaasta

Lähettäjävaltiosta riippuen A1-todistuksissa voi olla erilaisia tunnistetietoja. Esimerkiksi Virossa jokaisessa todistuksen kolmessa sivussa on ylhäällä oikealla sama tunniste, joka on muotoa SKA (A1-todistukset myöntävän Sotsiaalkindlustusametin lyhenne), todistuksen myöntövuotta kuvaava luku (tänä vuonna 19) ja juokseva numerointi. Tämän vuoden ensimmäinen Viron myöntämä A1-todistus on ollut SKA19000001. Tämä tunniste seuraa jokaisella sivulla. Tästä tietää, että on kyse yhdestä ja samasta todistuksesta. 

Lisäksi jokaisessa A1-todistuksen kolmesta sivusta toistuu teksti, josta käy ilmi, että kyseessä on todistus sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä. Neljän yleisimmän Suomeen lähettävän maan osalta todistusta tarkoittavat sanat ovat Virossa tõendi, Puolassa zaświadczenie, Saksassa Bescheinigung ja Liettuassa pažymėjimas.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, p. 029 501 6381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Joonas Heinilä, p. 029 501 6447, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.