Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Älä pelaa harmain kortein – hanki tilaajavastuuselvitykset

Älä pelaa harmain kortein – hanki tilaajavastuuselvitykset

Mediatiedote 6.3.2018

 Tilaajavastuutarkastuksia matkailualan yrityksiin Inari-Saariselän alueella

Tilaajavastuutarkastajat tekevät viikolla 11 ennalta ilmoittamattomia työsuojelutarkastuksia matkailualan yrityksiin Inari-Saariselän alueella.  Tarkastuksia tehdään pääasiassa alueella toimiviin ravintoloihin ja majoituspaikkoihin.

Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että alueen yritykset noudattavat lakia. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa.  Yritykset käyttävät ulkopuolista työvoimaa esimerkiksi sopiessaan siivoustöistä, remontista, sähkötöistä, keittiökoneiden asennuksesta tai huollosta tai vuokratessaan tarjoilijoita ravintolaan. Sopimus voi olla myös suullisesti solmittu, esimerkiksi puhelimitse tehty tilaus työstä.

Yrittäjä, hanki tilaajavastuuselvitykset

Tilaajavastuulailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua myös sellaisille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.  Käytännössä tilaajayrityksen tulee ennen palvelun tilaamista pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Näistä esimerkkejä ovat: yritys on maksanut veronsa ja työeläkevakuutusmaksunsa; se soveltaa asianmukaisia työehtoja; se on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Mikäli yritys jättää selvitykset tekemättä tai tilaa palvelun velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Tarkastuskäynnillä selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tarvittaessa tarkastusta jatketaan kirjallisesti valvontakäynnin jälkeen.

Lue lisää tilaajavastuulain noudattamisesta tästä:

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu/selvitysvelvollisuus

Lisätiedot:
Tarkastaja Taru Rikula, puh. 02950 16125, etunimi.sukunimi@avi.fi.
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 02950 16381, etunimi.sukunimi@avi.fi.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

tyosuojelu.fi
twitter: @tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa