Sisältöjulkaisija

null Asbestia sisältävän katemateriaalin purkutöissä laiminlyöntejä Etelä-Pohjanmaalla

Asbestia sisältävän katemateriaalin purkutöissä laiminlyöntejä Etelä-Pohjanmaalla

5.10.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat ovat havainneet laiminlyöntejä kattosaneeraustyömailla asbestia sisältävien katemateriaalin purkutyössä Etelä-Pohjanmaan alueella. Asbestityön ennakkoilmoituksia on jäänyt yrityksiltä tekemättä ja asbestia sisältävää katemateriaalia on myös purettu sellaisen yrityksen toimesta, jolla ei ole lupaa tehdä asbestityötä.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta siten, että myös asbestipitoisten levyjen purkua ulkona tekevällä yrityksellä on oltava lupa tehdä asbestitöitä ja purkutyössä on huomioitava myös muut asbestilainsäädäntöön kuuluvat asiat, kuten asbestityön ennakkoilmoitus.

- Rakennuttajan on huolehdittava, että kohteesta on tehty asbestikartoitus ja pääurakoitsijan on huolehdittava, että asbestia sisältävät materiaalit puretaan asbestityönä luvan omaavan yrityksen toimesta. Työmaalla on myös huolehdittava, että asbestijäte säilytetään työmaalla oikein ja se on vietävä oikeaan paikkaan. Lisäksi kattosaneeraustyömailla on huomioitava putoamissuojaus, mikä ensisijaisesti tulee järjestää rakenteellisesti ja kulku katolle on oltava turvallinen, nojatikkaita ei saa käyttää kulkutienä, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, p. 0295 018 672, s-posti: mikko.koivisto@avi.fi