Sisältöjulkaisija

null Asbestilainsäädännön rikkomisesta sakkoja

Asbestilainsäädännön rikkomisesta sakkoja

25.6.2018 – Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi hämeenlinnalaisen energia-alan yrityksen edustajan 15 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Tapauksessa vastaaja on saanut yrityksen johdolta tehtäväksi purkaa yrityksen omistama, mutta vuokratontilla sijainnut suurehko lämpökeskus. Vastaaja on aloittanut lämpökeskuksen purkutyöt loppuvuodesta 2015. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden turvallisuusmääräysten mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus on ennen purkutöiden aloittamista selvitettävä ja tehtävä asbestikartoitus. Vastaaja on kuitenkin antanut loput purkutyöt vuoden 2016 alkupuolella tehtäväksi metalliosien purkutyöhön erikoistuneelle yritykselle, jolla ei ollut asbestityölupaa. Yritykselle vastaaja oli sanonut, että rakennus olisi asbestivapaa, vaikka asbestikartoitusta ei ollut tehty. Yritys oli tehnyt purkutyötä pääosin kuorma-autolla ja tukkinosturilla.

Kun purkukohteesta on löytynyt asbestia sisältäviä rakenteita ja kun purkutyötä tehneellä yrityksellä ei ollut asbestipurkutyölupaa, merkitsee tämä automaattisesti myös sitä, että vastaaja oli valinnut purkutyöhön yrityksen, jolla ei ole asbestipurkutyölupaa, laiminlyönyt valvoa, että purkutyötä

suorittaneilla työntekijöillä on ollut työhön tarvittava pätevyys ja laiminlyönyt huolehtia altistumisvaarallisen purkutyöalueen eristämisestä.

Käräjäoikeus katsoi, että vastaaja ei ollut rikkonut työsuojelumääräyksiä tahallaan vaan huolimattomuudesta. Ulkopuolinen purkutyön suorittaja olisi ilmeisesti tehnyt purkutyötä pääasiassa ajoneuvosta käsin. Rakennus oli jo osittain purettu, joten olosuhteet ovat lähes vastanneet ulkotiloissa suoritettavaa työtä. Voidaan arvioida, ettei purkutyö asbestin takia ole tällöin ollut niin vaarallista työntekijöiden terveydelle kuin jos purkutyötä olisi tehty sisätiloista käsin. Täten käräjäoikeus katsoi, että riittävä rangaistus vastaajalle oli pienehkö sakko.

Käräjäoikeus katsoi, että yrityksen osalta, että sen toiminnassa oli tehty työturvallisuusrikos, mutta koska rikos oli vähäinen, jätti käräjäoikeus yrityksen tuomitsematta yhteisösakkoon.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden asia numero R 18/285.

Lisätiedot:
Lakimies Tanja Välke, puh. 029 501 6388, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000