Sisältöjulkaisija

null Asiakkaat tänäkin vuonna tyytyväisiä työsuojeluviranomaisten puhelinneuvontaan

Asiakkaat tänäkin vuonna tyytyväisiä työsuojeluviranomaisten puhelinneuvontaan

20.11.2017

Työsuojeluviranomaisten valtakunnalliseen puhelinneuvontaan soittavat työntekijät ja työnantajat kokevat tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan saavansa hyvää palvelua. Syys-lokakuussa toteutetussa kyselyssä soittajia pyydettiin arvioimaan palvelun onnistumista asteikolla 1–5 (5 = erittäin hyvin) ja vastausten keskiarvo oli 4,27.

Puhelinneuvonta on jaettu neljään eri aihepiiriin: työsuhdeneuvontaan, työympäristöneuvontaan, rakennusalan päivystykseen ja työhyvinvointipäivystykseen. Palvelun onnistumista kuvaavien arvioiden keskiarvo oli jokaisessa aihepiirissä yli 4.

– Erityisesti työsuhde- ja työhyvinvointikysymyksiin joudutaan antamaan puhelinneuvonnassa myös sellaisia vastauksia, jotka voivat aiheuttaa soittajille pettymyksen. Työsuojeluviranomainen ei voi esimerkiksi ryhtyä karhuamaan työntekijän palkkasaatavaa. Kyselyn hyvät tulokset osoittavat, että asiakkaan kannalta harmittavatkin tilanteet on onnistuttu käsittelemään ammattitaidolla, arvioi puhelinneuvontaa koordinoiva ylitarkastaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Kysely toteutettiin noin kuukauden ajanjaksolla lähettämällä soittajille puhelun jälkeen tekstiviesti, jossa kysyttiin, kuinka hyvin puhelinneuvonta onnistui palvelemaan asiakasta hänen asiassaan. Kysymykseen vastanneille lähetettiin uusi tekstiviesti, joka sisälsi linkin verkossa vastattaviin lisäkysymyksiin. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 40,7 prosenttia.

Vuonna 2016 toimintansa aloittaneen työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonnan asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Sekä asiakastyytyväisyys että vastausprosentti nousivat hieman edellisvuodesta, jolloin arvioiden keskiarvo oli 4,21 ja vastausprosentti 38,8 prosenttia.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Eerik Tarnaala, puh. 0295 016 370, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue