Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Verkkouutinen 23.3.2016 Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt työsuojeluvalvontaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin vuosien 2013–2016 aikana. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 58, ja joukossa oli sekä pieniä että suuria toimistoja.

Valvonnassa tehtiin muun muassa seuraavia havaintoja:

  • Psykososiaalinen työkuormitus oli valtaosassa työpaikkoja melko hyvin hallinnassa. Työpaikoilla oli panostettu työhyvinvointiin, ja työntekijöiden kuormittumista seurattiin jatkuvasti erilaisin keinoin. Monilla oli kuitenkin puutteita siinä, että työnantaja ei ollut järjestelmällisesti ja riittävän kattavasti tunnistanut ja arvioinut psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tällöin olennaisia kuormitustekijöitä voi jäädä huomaamatta.
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä oli monilla puutteita: selvitys ei ollut ajan tasalla tai siinä ei ollut riittävän kattavasti tunnistettu ja arvioitu psykososiaalisia kuormitustekijöitä.
  • Työaikalain soveltamisesta annettiin toimintaohje lähes kolmasosalle työnantajista. Osassa työpaikoista työaikalakia ei sovellettu toimiston lakimiehiin. Lakimiehillä ja asianajajilla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole sellaista johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa, että he jäisivät kokonaan työaikalain ulkopuolelle.
  • Työaikakirjanpidossa oli puutteita yli puolessa työpaikoista. Kaikissa toimistoissa lakimiesten työaikaa seurattiin, mutta seuranta ei aina täyttänyt työaikakirjanpidon vaatimuksia. Tavallinen puute oli se, että ylityötunnit eivät ilmenneet erikseen työaikakirjanpidosta.

Valvontahavainnot on kuvattu laajemmin raportissa: Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013–2016

Valvonnan tavoitteena oli varmistaa, että työturvallisuuden perusasiat ovat työpaikalla hallinnassa ja työaikalakia noudatetaan. Samalla haluttiin tukea työpaikkojen ennakoivaa, omaehtoista työsuojelutoimintaa. Tarkoitus oli erityisesti lisätä tietoisuutta psykososiaalisista kuormitustekijöistä, jotka korostuvat asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työssä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jenny Rintala, p. 0295 016 000 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman terveellistä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.