Sisältöjulkaisija

null Asiattomia työnjohto- ja kurinpitotoimia sekä muuta epäasiallista kohtelua – entiselle toimitusjohtajalle ja kaupungille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Asiattomia työnjohto- ja kurinpitotoimia sekä muuta epäasiallista kohtelua – entiselle toimitusjohtajalle ja kaupungille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 12.12.2019 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston entisen toimitusjohtajan 35 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi Helsingin kaupunki tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.12.2019.

Tapauksessa toimitusjohtaja kohteli alaistansa työntekijää epäasiallisesti. Käräjäoikeus katsoi, että toistuva epäasiallinen kohtelu oli ilmennyt epäkunnioittavana elekielenä, osaamisen negatiivisena arvosteluna, työsaavutusten mitätöintinä ja vähättelynä muiden läsnä ollessa sekä kurinpitomenettelyyn liittyvinä puutteina ja asiattomuuksina. Lopulta työntekijä irtisanottiin tehtävästään.

Epäasiallinen kohtelu alkoi vuoden 2016 maaliskuussa ja sitä kesti seuraavan vuoden maaliskuuhun. Käräjäoikeus arvioi, että epäasiallinen kohtelu oli pitkäaikaista ja luonteeltaan sellaista, että siitä oli aiheutunut haittaa työntekijän terveydelle. Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli myös hyvin todennäköisesti ymmärtänyt toimintansa haitallisen vaikutuksen työntekijälle.

Lisäksi käräjäoikeus arvioi Helsingin kaupungin vastuuta asiassa. Helsingin kaupunki oli saanut tiedon työntekijän epäasiallisesta kohtelusta helmikuussa 2017. Kaupungille oli myös tätä aikaisemmin kerrottu asuntotuotantotoimiston työilmapiiriin liittyvistä ongelmista sekä toimitusjohtajan epäasiallisesta käytöksestä. Kaupunki ei kuitenkaan ryhtynyt toimenpiteisiin tiedon saatuaan.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että muun muassa työnjohto-oikeuden käyttäminen epäasianmukaisesti tai häirintätarkoituksessa voivat aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle ja täyttää siten epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit. Työnantajan edustajalla on korostunut velvollisuus pidättäytyä kaikenlaisesta epäasiallisesta kohtelusta alaisiaan kohtaan.

”Mikäli työnantaja saa tiedon työntekijään kohdistuvasta epäasiallisesta kohtelusta, työnantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi”, toteaa työsuojelun lakimies Maija Nikkanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 19/882.

Lisätiedot:
Lakimies Maija Nikkanen, puh. 0295 016 543, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.