Sisältöjulkaisija

null Autokorjaamot ja katsastusasemat työsuojeluvalvonnan kohteina

Autokorjaamot ja katsastusasemat työsuojeluvalvonnan kohteina

Verkkouutinen 13.3.2017 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen tekee tänä vuonna valvontaa Etelä-Suomen autokorjaamoihin ja katsastusasemille. Tavoitteena on tarkastaa vuoden aikana noin 200 alan työpaikkaa, sekä pieniä että isoja yrityksiä. Tarkastukset tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että tapaturmavaarat sekä kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ovat hallinnassa autokorjaamoissa ja katsastusasemilla. Tarkastuksilla valvotaan, että työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys on kattava ja ajan tasalla. Lisäksi tarkastetaan, että vaarojen selvitys ja arviointi on tehty, ja että yrityksessä on toimiva työsuojeluorganisaatio.

Tarkastuskohde voi verrata turvallisuustasoa muihin alan työpaikkoihin

Tarkastuksilla mitataan työpaikan työturvallisuutta Elmeri⁺-menetelmällä. Elmeri⁺ on turvallisuusjohtamisen väline, jolla voidaan arvioida työympäristön ja työtapojen turvallisuutta. Tarkastuksella tehtyjen havaintojen tuloksena työpaikka saa Elmeri⁺-kokonaisindeksin, eli kunnossa olevien havaintojen suhteen kaikkiin havaintoihin, havainnoitavien asioiden osaindeksit sekä vertailutiedon muihin saman alan työpaikkoihin.

Elmeri-menetelmä sopii käytettäväksi myös työpaikan sisäisissä turvallisuustarkastuksissa. Työnantaja saa menetelmän avulla esiin työturvallisuuden kehittämiskohteita ja voi seurata itse turvallisuustason kehittymistä toistamalla mittauksia tietyin väliajoin. Työpaikan Elmeri⁺-indeksin on todettu vastaavan työpaikan tapaturmaisuutta.

Elmeri⁺-menetelmällä havainnoidaan seuraavia asioita: työntekijöiden työtapojen turvallisuus, ergonomia, kone- ja laiteturvallisuus, liikkumisturvallisuus, järjestys ja siisteys, melu, valaistus, lämpöolosuhteet, ilman puhtaus ja käsiteltävät aineet.

Lisätietoa Elmeri⁺-menetelmästä: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/elmeri-menetelma.

Lisätietoja:
Tarkastaja Maaret Kieksi, p. 0295 016 489
Ylitarkastaja Ville Lappalainen, p. 02950 16288
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue