Sisältöjulkaisija

null Autopesuloiden ulkomaalaistarkastuksissa havaittiin paljon puutteita

Autopesuloiden ulkomaalaistarkastuksissa havaittiin paljon puutteita

2.6.2017 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ulkomaalaistarkastajat ovat 1.4.-31.5.2017 välisenä aikana tarkastaneet yhteensä 33 renkaanvaihtopaikkaa, autokorjaamoa ja autopesulaa Varsinais-Suomessa. Uusia autopesuloita ja renkaanvaihtopisteitä on perustettu viimeisten vuosien aikana runsaasti alueelle. Monet yrittäjistä ovat uusia ja tarvitsevat työsuojelullista opastusta toimintansa tueksi.

Työvuoroluetteloissa paljon puutteita

20 työpaikassa oli joko korjattavaa työvuoroluettelossa tai sitä ei oltu laadittu ollenkaan. Tapaturmavakuuttamisessa puutteita oli yhteensä viidellä työpaikalla. Palkkalaskelmat annetaan kaikissa paikoissa, joissa työntekijöille maksetaan palkkaa.

Työnantajan tulee tarkistaa ulkomaalaisen työnteko-oikeus

Yhdeltä työpaikalta löytyi tarkastuksen yhteydessä työnteko-oikeudeton työntekijä. Työnantajan tulee tarkistaa ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeus ennen työntekijän palkkaamista. Velvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata sakkorangaistus.

Turvapaikanhakijoita palkattomassa harjoittelussa

Tarkastetuista työpaikoista kahdellatoista oli turvapaikanhakijoita työskentelemässä. Osa turvapaikanhakijoista oli työsuhteessa, jolloin heille maksettiin normaalisti palkkaa, mutta osa oli SPR:n koordinoimassa työelämään tutustuminen (TET) -harjoittelussa. Palkattomien TET-harjoittelujen enimmäispituus oli kolme viikkoa. Turvapaikanhakijat oli palkattu ilmaiseksi työvoimaksi juuri kuumimman renkaanvaihtosesongin aikaan. Ulkomaalaistarkastajat pitävät harjoittelua hyvin ongelmallisena, koska sillä ei ole lainsäädäntöperustaa. Työsuojelu seuraa tarkastuksissaan työharjoittelutilannetta.

Ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakijalla on työskentelyoikeus turvapaikanhakuprosessin aikana. Työskentelyoikeus alkaa 3 kuukautta maahan saapumisen jälkeen, jos turvapaikanhakijalla on matkustusasiakirja hallussaan ja 6 kuukautta maahan saapumisen jälkeen, jos hänellä ei ole matkustusasiakirjaa. Ulkomaalaislaki (301/2004) 79§

Lisätietoja:

Tarkastaja Maija Rinta-Hoiska, puh. 0295 018 175, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 klo 8.00-16.15