Sisältöjulkaisija

null Betonielementtien kaatumista ei ollut estetty - toimitusjohtajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Betonielementtien kaatumista ei ollut estetty - toimitusjohtajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

4.9.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 4.9.2015 tuominnut betonituotetehtaan toimitusjohtajan 20 päiväsakon eli 900 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan korvauksia työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä oikeudenkäyntikuluista lähes 10.000 euroa.

Käsiteltävänä oli Virroilla elokuussa 2013 sattunut työtapaturma. Elementtitehtaan pihalla olleita betonielementtejä oltiin lastaamassa kuorma-autoon. Tehtaalla tehtiin tilojen laajennusta ja työt olivat vielä kesken. Pihalla varastoituina olleita elementtejä ei ollut tuettu niin, etteivät ne olisi päässeet kaatumaan. Työntekijä oli maassa laittamassa nostokoukkuja kiinni lastattaviin elementteihin. Yksi noin metrin korkuinen 2.000 kg painoinen elementti kaatui ja työntekijä jäi osittain elementin alle loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu työympäristön suunnittelun ja toteutuksen sekä elementtien varastoinnin osalta, koska elementtien kaatumista ei ollut estetty.

Käräjäoikeus totesi, että työntekijän päälle kaatunut betonielementti oli ollut matala. Esitetyn näytön perusteella matalampia elementtejä ei ollut lainkaan tuettu. Betonielementit olivat olleet epätasaisen maan päällä puujuoksujen päällä. Tällaisessa tilanteessa velvoite huolehtia elementtien tukemisesta kaatumisen estämiseksi on korostunut. Kahden tonnin elementti kaatuu helposti, jos sen juoksut pettävät vähääkään. Se, että toimitusjohtaja oli kieltänyt elementtien väliin menemisen, kertoo hänen ymmärtäneen elementtien kaatumisvaaran. Tästä huolimatta työntekijän työtehtäviksi oli osoitettu muun muassa elementtien puhdistaminen ja lastaukseen liittyvät työt.

Käräjäoikeus katsoi, että elementit olisivat olleet helposti tuettavissa tukirakentein, kuten korkeiden elementtien osalta oli jo tehtykin. Näin ollen käräjäoikeuden mielestä selvää on, ettei pelkästään työntekijöiden ohjeistaminen kielloilla ole riittävä varotoimenpide työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 14/6476

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659